TimeFlightOriginStatus
5:20 PMAC8586CalgaryOn Time
4:51 PMWS3247WinnipegArrived
5:45 PMEA310ReginaOn Time
6:04 PMAC8574VancouverOn Time
6:20 PMWEW816Wollaston LakeOn Time
6:40 PMWS3116KamloopsOn Time
TimeFlightDestinationStatus
4:51 PMAC1126TorontoDeparted
5:00 PMEA309ReginaDeparted
5:50 PMAC8589CalgaryOn Time
6:00 PMWS3247CalgaryOn Time
6:35 PMAC8296WinnipegOn Time
7:10 PMWS3277EdmontonOn Time